Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни работни заплати на съдебните служители в системата на прокуратурата.

С друго решение Прокурорската колегия, по предложение на главния прокурор Иван Гешев, предлага на Пленума на ВСС да вземе решение да не се актуализират до края на годината основните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи.

Главният прокурор направи предложението с оглед на мерките за ограничаване и преодоляване на неблагоприятните последици за бюджета от COVID-19.

Предложенията за замразяване на заплатите ще бъдат внесени на заседание на Пленума на ВСС на 9 април.

Не могат да ни уволнят по време на болничен
 

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да отправи препоръка към административните ръководители на органите на съдебната власт да се възползват от правомощията си по чл. 7, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители и без тяхното съгласие, съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт, както и препоръки да предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 31.12.2020 г.

istock
istock

"Настоящата безпрецедедентна ситуация изисква борба с всички налични ресурси за ограничаване разпространението на заразата COVID - 19, водеща неизбежно до негативни икономически последици, което изисква финансова дисциплина и солидарност. Разрастващата се пандемия изисква вземането на необходими мерки, както за опазване живота и здравето на хората, така и за запазване на икономическата стабилност и качество на живот в страната", заявяват магистратите.

Осъдиха данъчни измамници ощетили бюджета с над 13 млн. лв.

С друго решение от днес - с 10 гласа „за“ и нито един глас „против“, Прокурорската колегия даде съгласие да се извърши актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор, считано от 01.01.2020 г. като в размер до 8% да бъде актуализирана заплатата на служителите от специализираните структури, назначени по Закона за Министерството на вътрешните работи и лицата, работещи по трудови правоотношения и в размер до 3% на служителите на ръководни и експертни длъжности, назначени по Закона за държавния служител.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg