Социалното министерство предлага промяна в Методиката за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания.

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, заедно с методика за финансиране на предвидените дейности. Методиката урежда условията за кандидатстване, изискуемите документи и специфичните изисквания при кандидатстване.

Финансират с до 90 000 лв. проекти за заетост на хора с увреждания

Тази целева програма се реализира ежегодно чрез обезпечаване със средства от държавния бюджет и практически в много случаи е единствената алтернатива на хората с увреждания за участие на пазара на труда. Целта е насърчаване на възможностите за самостоятелна заетост, предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес от хора с увреждания. По този начин се създават предпоставки за реинтегрирането им в обществото, за подобряване на социално-икономическия им статус с оглед водене на пълноценен живот и устойчива социализация, обясняват от Министерството на труда  и социалната политика.

Според анализ на ведомството са установени проблеми, възпрепятстващи постигането на очакваните резултати от изпълнението на програмата, респ. възпиращи потенциалните кандидати - физически лица с увреждания за кандидатстване.

istock
istock

 В тази връзка е разработен Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, ведно с нов образец на Формуляр за кандидатстване – Приложение № 1, неразделна част към него.

Промените предвиждат да се увеличи субсидията по програмата от 20 000 на 30 000 лв. като стимулиращ насърчителен механизъм за лицата от целевата група.

Облекчават се условията при кандидатстване с отпадане на някои формални  изисквания за стимулиране кандидатстването на повече лица, неактивни на пазара на труда, както и промени в траншовете за изплащане на субсидията по отделните компоненти от програмата.     

Намалява се срокът на след инвестиционните дейности от 36 месеца на 24 месеца  с оглед бъдещите предприемачи да имат възможност да се възползват от други целеви програми, в качеството на обичайни работодатели.

 Прецизират се и съответните формуляри за кандидатстване спрямо предвидените изменения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg