United Group, водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, днес обяви, че рейтинговите агенции S&P Global и Moody's са отчели позитивна промяна в прогнозите си за компанията.

S&P Global промени прогнозата за United Group от стабилна към положителна, докато Moody's коригира прогнозата си от отрицателна към стабилна.

Тази стъпка е в резултат на успешната продажба на пасивна инфраструктура, собственост на United Group в България, Хърватия и Словения, на TAWAL – сделка на стойност от 1.22 милиарда евро или 20.1 пъти EBITDA (печалбата преди данъци, лихви, амортизация, след лизинг и преди МСФО 16). Постъпленията от тази сделка се използват за изплащане на предстоящите възстановими задължения и значително намаляване на дълга и задлъжнялостта.

United Group приема тези прогнози като доказателство за успеха на стратегическите инициативи на компанията, включително разширяването й на гръцкия и българския пазар. Компанията ще продължи да предприема действия за затвърждаване на финансовата си стабилност и търсене на потенциални възможности за растеж, както и ще продължи да инвестира в бъдещи иновации и разширяване на пазарното си присъствие.

Виктория Боклаг, изпълнителен директор на United Group, сподели:

"Продажбата на нашите активи ни позволи да оптимизираме капиталовата си структура, да засилим финансовата си позиция и успешно да се справим със световните макроикономически предизвикателства. Ще продължим да се фокусираме върху изпълнението на нашата стратегия за растеж и да предлагаме все така иновативни и качествени услуги на нашите клиенти. Радвам се, че този успех бе признат и от S&P и Moody's."


За United Group

Базираната в Нидерландия United Group е водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията развива дейност в осем държави и има над 15 милиона потребители и близо 15 000 служители. Генерира годишни приходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. United Group осигурява най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите една от най-атрактивните селекции на ТВ съдържание от цял свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират отличното качество на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании. За повече информация: https://united.group/

Прогнозни изявления

Информацията в това съобщение, може да съдържа изявления, насочени към бъдещето. Тези изявления включват елементи на субективна преценка и анализ и се основават на най-добрата преценка на United Group към датата на настоящия документ. Тези изявления могат да бъдат променени без предизвестие, основават се на редица предположения и са свързани с известни и неизвестни рискове и променливи, които могат да бъдат повлияни от различни фактори и да причинят съществена разлика между действащите в момента и бъдещи събития и състояния, изразени или подразбиращи се в подобни бъдещи прогнози. Поради това не трябва да разчитате на тези прогнозни изявления. Нито United Group, нито което и да е друго лице поемат ангажимент или задължение да актуализират тези прогнозни изявления за събития или обстоятелства, настъпили след датата на настоящото съобщение, или да актуализират или поддържат актуална, която и да е от съдържащата се в него информация, и настоящото съобщение не представлява изявление на компанията или на което и да е друго лице, че те ще направят това, освен в степента, изисквана от закона.