Преките чуждестранни инвестиции у нас са в размер на 457,1 млн. евро за първите шест месеца на тази година, отчете БНБ. Спрямо предходната година те са нараснали с 304,5 млн. евро. Само през юни в страната ни са влезли 328,3 млн. евро, при 61,3 млн. евро за юни 2018 г.
 
Чужденците са вложили в имоти 3,3 млн. евро първите шест месеца на 2019 г., което обаче е далеч под вложенията през миналата година за този период - 10,9 млн. евро.
 
Най-голям дял при инвестициите в недвижими имоти имат Русия - 1,1 млн. евро, Латвия - 0,5 млн. евро и Казахстан - 0,5 млн. евро.
 
От страната ни са изнесени стоки за 2,333 млрд. евро през юни, което е с 59,8 млн. евро по-малко в сравнение с този за юни 2018 г. За януари - юни 2019 износът възлиза на 13,879 млрд. евро.