150 587 996 лв. е общият размер на годишните премийни вноски към Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), които дължат банките - членки на системата за гарантиране на влоговете, съобщиха от фонда. Размерът на вноските се определя по специална наредба на БНБ. 

ФГВБ трупа средства от вноски на банките, за да може в случай на фалит на финансова институция да изплати гарантирания размер на влоговете на всички правоимащи фирми и граждани, както стана в случая с КТБ. 

На клиентите на КТБ фондът изплати около 3.7 млрд. лв., като дори му се наложи поради недостатъчна наличност да ползва и заем от бюджета. 

Размерът на гаранцията по влоговете е 196 000 лв. на едно лице в една банка, като са гарантирани влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестранна валута. 

Целта на гаранцията на средствата на вложителите в банките е поддържане на стабилността и доверието в банковата система, припомнят от фонда.