38.44% от евросредствата за България вече са договорени, но реално Брюксел е превел под 10% от финансирането, предвидено за страната ни през новия програмен период. Това показва справка на БГНЕС. 

Към началото на март 2017 г. ЕК е изплатила на България 1.4 млрд. лв., или само 9.3% от европарите за 2014-2020 година. Още по-малко са средствата, които вече са стигнали до своите крайни получатели - малко над 8%, или 1.424 млрд. лв., като в сумата влиза и съфинансирането от националния бюджет.

По темпо на договаряне България се намира в "златната среда". Белгия и Унгария са отличници с над 50% от евросредствата си за програмния период, който приключва окончателно през 2022 година, пише БГНЕС. Страната ни е на едно ниво с Германия и Дания и много преди Румъния, Чехия, Хърватска и Полша, които са договорили малко над 10 на сто от европейското финансиране.

У нас почти 52% от парите по Оперативна програма "Региони в растеж" вече са договорени - 1.5 млрд. лв. Договарянето по ОП "Развитие на човешките ресурси" е в размер на 46.22%, или близо 1 млрд. лв. 44% от средствата по "Транспорт и транспортна инфраструктура", или 1.6 млрд. лв., също вече са разпределени. 41%, или 1 млрд. лв., са договорените средства по ОП "Иновации и конкурентоспособност".

При три от оперативните програми се забелязва значително изоставане - това са "Околна среда", "Наука и образование" и "Добро управление", където договорените средства още са далече от 30 на сто.