България е на последно място в Европейския съюз (ЕС) по брутно почасово възнаграждение, показват данни на Евростат за 2014 г.

Почасовото заплащане в България е 1,7 евро спрямо 13,2 евро средно да ЕС и 25,5 евров Дания, където часовата ставка е най-висока. Непосредствено преди нас е Румъния с 2 евро за час. 

Във всички останали страни членки от региона брутното почасово възнаграждение е над 3 евро

България е на последно място в ЕС и по заплащане на час, изразено в паритет на покупателната способност, показват данните. 

Близо една пета от работещите българи получават ниско трудово възнаграждение, показват още данните на Евростат. Става въпрос за лица, чийто общ месечен доход е поне 33% по-нисък от средния за страната. 

Средно в ЕС в тази категория попадат около 17,2% от домакинствата (или всяко шесто). 

Най-голям е делът на бедните в Латвия (25,5%), Румъния (24,4), Литва (24%) и Полша (23,6%). Най нисък е този дял в Швеция (2,6%), Белгия (3,8%) и Финландия (5,3%).

Според Евростат в категорията на ниско платените работници попадат доста повече жени (21,1% ), отколкото мъже (13,5%).

Вижте още: 

Големи фирми ще търсят кадри от градове с висока безработица

Всеки втори работодател вдига заплатите през 2017 година