Домакинствата в Европейския съюз изразходват средно 12.2% от общите си потребителски разходи за храни и безалкохолни напитки. В България този процент е значително по-висок 19.2, което ни нарежда на четвърто място. Това показват данни на статистическата служба Евростат за 2017 г.

Това е третата най-важна категория разходи за домакинство след "жилища, вода, електричество, газ и други горива", които представляват 24.2% от разходите на домакинствата, а за „транспорт” възлизат на 13%.

Държавите членки с повече от 20% от общите разходи за домакинство, отнесени към храни и безалкохолни напитки, са Румъния (27.8%), Литва (21.6%) и Естония (20.3%).

От данните става ясно че, четири страни в ЕС изразходват под 10%. Това са Австрия (9.9%), Ирландия (9.2%), Люксембург (8.9%) и Обединеното кралство (8.2%).