Фирмените фалити в България са намалели с 35,6% или с една трета през миналата година и това е най-големият спад в региона на Централна и Източна Европа. Това сочи проучване на "Кофас България".

В абсолютна стойност броят на компаниите, които вече са влезли в производство по несъстоятелност намалява от 592 през 2015 г. на 381 през 2016 г.

Въпреки това обаче фирмите с много висока степен на риск в страната нарастват с 23,5% - от 51 800 на 64 000, което е 16 на сто от всички предприятия в родината ни. Това се дължи най-вече на нарастващия брой проблемни плащания.

"Резултатът е впечатляващ, но не база дадени бъде приемам с абсолютен оптимизъм. От една страна, той се дължи на подобряване на макроикономическите показатели на страната, ръстът на БВП за две поредни години, намаляваща безработица, увеличение при износа, ръст на вътрешното потребление в страната и други. От друга страна, броят на компаниите с много висока степен на риск, което е свързано и с тяхната задлъжнялост, нараства с цели 12 200 и това е сигнал за повишено внимание", разясни Милена Виденов, управител на “Кофас“ за България.