Според действащия в България Закон за движение по пътищата, през зимата - от 15 ноември до 1 март, е задължително използването на гуми „предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm" (ЗДвП, чл. 138, ал. 1, т. 4, в сила от 21. 04. 2017 г.). 

Препоръчително е използването на гуми, чиито технически характеристики позволяват използването им в зимни условия и съответно са по-безопасни за водачите и движещите се с тях пътници.

За да бъдат намалени произшествията на пътя, Пътна полиция при ГДНП отново припомня седемте важни правила, които всеки от участниците в движението трябва да спазва.

ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

∙ Пътното превозно средство трябва да е технически изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).

Последици: Временно спиране от движение на ППС до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а").

∙ Велосипедът трябва да е с изправни: спирачки; звънец (чл. 79, т. 1 и 2).

Глобата е между 20 и 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4 (150 лв.); чл. 180, ал. 1, т. 1 (от 20 до 150 лв.) или чл. 183, ал. 3, т. 7 (30 лв.).

ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ

Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 4, б. „б").
Глобата е 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4).

ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ

∙ Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4).

∙ Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 9).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5).

∙ ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с шипове;

∙ Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

∙ Ако светлинните устройства или светлоотразители липсват или са неизправни, нямаш право да се движиш с това ППС през нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).

Глобата е от 20 до 150 лв. (чл. 180, ал. 1, т. 1).

∙ Поддържай устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

∙ При движение с ППС с животинска тяга (каруца) трябва да имаш:

∙ два бели или жълти светлоотразителя отзад;

∙ през нощта и при намалена видимост - тяло, светещо в бяло или в жълто, отзад вляво (чл. 71, ал. 1).

∙ При движение с велосипед трябва да имаш:

∙ устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред (фар) и червен светлоотразител отзад;

∙ бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата (чл. 79, т. 3 и 4).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 4).

ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

∙ Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да имаш:

∙ обезопасителен триъгълник;

∙ аптечка;

∙ пожарогасител и

∙ светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 - 4).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

За зимата е препоръчително в МПС да имаш:

∙ Антифриз;

∙ резервоарче, заредено с незамръзваща течност за почистване на стъкла;

∙ вериги за сняг;

∙ достатъчно гориво;

∙ зарядно за акумулатор;

∙ въже за теглене;

∙ одеало и др.

ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА

∙ Когато си извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради повреда или техническа неизправност, сложи си светлоотразителната жилетка (чл. 101, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

∙ При движение с велосипед си сложи светлоотразителната жилетка:

∙ в тъмната част на денонощието;

∙ при намалена видимост и

∙ извън населени места (чл. 80, т. 1).

Глобата е 10 лв. (чл. 183, ал. 1, т. 5).

БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО

∙ Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.

∙ Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често, особено ако си с шапка или качулка.

∙ Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета (чл. 108, ал. 1).

∙ Като пешеходец, когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение, противоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница (чл. 108, ал. 2, т. 1).

Глобата е 20 лв. (чл. 184, ал. 3).

∙ Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи САМО по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства (чл. 112, ал. 1).

Глобата е до 30 лв. за водача на организираната група пешеходци (чл. 184, ал. 1, т. 1).