Близо три милиарда лева излишък се очакват в края на май, прогнозират днес от Министерството на финансите.

Тогава ще бъдат събрани почти 43% от очакваните приходи в хазната, а ще бъдат изразходвани по-малко от 35 на сто от прогнозираните разходи.

Около 300 милиона лева ще бъдат добавени към излишъка през май, след като окончателните данни за изпълнението на хазната сочат преизпълнение от 2,6 млрд. лева към края на април.

Дотогава събираемостта е около 35% от данъците по различните пера в бюджета, докато до края на четвъртия месец са изхарчени по-малко от 30 на сто от планираните средства. През май тенденцията се запазва, като неведнъж финансистите са обръщали внимание, че се планират по-високи разходи, които не се правят, заради което хазната излиза на плюс.

Над 10,6 млрд. лева има във фискалния резерв до края на април, съобщават още от министерството на финансите.

Близо три милиарда лева излишък се очакват в края на май, прогнозират днес от Министерството на финансите. Тогава ще бъдат събрани почти 43% от очакваните приходи в хазната, а ще бъдат изразходвани по-малко от 35 на сто от прогнозираните разходи.

Около 300 милиона лева ще бъдат добавени към излишъка през май, след като окончателните данни за изпълнението на хазната сочат преизпълнение от 2,6 млрд. лева към края на април. Дотогава събираемостта е около 35% от данъците по различните пера в бюджета, докато до края на четвъртия месец са изхарчени по-малко от 30 на сто от планираните средства.

През май тенденцията се запазва, като неведнъж финансистите са обръщали внимание, че се планират по-високи разходи, които не се правят, заради което хазната излиза на плюс.

Над 10,6 млрд. лева има във фискалния резерв до края на април, съобщават още от министерството на финансите.