Все по-често млади хора до 30 години затъват в дългове. В повечето случаи те не дължат големи суми. Но заради ниската си финансова култура не преценяват добре какви разходи могат да си позволят и се оказва, че не успяват да покрият задълженията си. 

Това са част от резултатите от проучване, което е поръчано от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Оказва се, че профилът на длъжника сега е значително променен в сравнение с предходните годни. 

В момента възрастта на хората с големи задължения рязко пада на до 30 години. Само година по-рано най-често длъжниците бяха хора между 41 и 50 години, със собствен бизнес и живеещи извън столицата, които са пострадали от финансовата криза. 

Сега обаче за събиране на задълженията им на колекторски компании предават най-често мъже, които са с ниска финансова грамотност, не познават добре финансовите продукти и не умеят да управляват добре личните си авоари. 

Най-честата грешка е, че тези хора надценяват възможностите си за връщане на взетите назаем пари. Това се потвърждава и от данните за типа задължения, които се предават за събиране на колекторските фирми. 

Най-голям дял от близо 33% имат задълженията по телеком продукти. Това са например взети на изплащане скъпи мобилни телефони или абонамент за интернет. На второ място с дял от 21% са просрочени задължения към банки. Чак след това се нареждат неплатени сметки за вода, парно и ток с дял от 14%, и просрочени бързи заеми с дял от 13,7%.

Хората над 40 години, които са преживели финансови трудности през кризисните 2008-2012 г., вече са доста по-предпазливи и избягват да влизат в дългови спирали. Колекторските агенции са обработили задължения на граждани в размер на 1,431 млрд. лв. през 2014 г. 

Данните включват информация от 15-те компании членки на АКАБГ, които представляват 75% от пазара на необслужваните вземания в страната. Това е спад с близо 50% от предадените за събиране дългове за 2,605 млрд. лв. година по-рано.

При фирмените задължения нещата са различни. За събиране през 2014 г. са предадени дългове за 46,4 млн. лв., при 18,9 млн. за 2013 г. Това обаче се обяснява с по-честото използване на тази услуга от страна на бизнеса. 

Все повече компании разбират, че ще си спестят време и пари, като възложат събирането на борчовете на техните клиенти на професионалните фирми в тази област.