1 178 000 българи са пътували в страната и чужбина през последните три месеца на 2009година, показват данните на НСИ. Спрямо същия период на 2008 година те са намалели с 8,4 на сто, като при пътувалите в страната спадът е с 6 на сто, а в чужбина – с 25,5 процента.

Близо 55 процента от пътувалите зад граница са отишли в чужбина на екскурзия, а по-голямата част от пътувалите в страната (46 процента) са посетили свои близки.

Данните показват още, че повечето от пътувалите с лична цел са на възраст от 15 до 34 години (над 48 процента), а над 58 на сто от пътуващите в командировка са на възраст от 35 до 54 години.

Според статистиката при пътуване в страната най-много средства се отделят за храна – 38 на сто от всички разходи, а в чужбина се харчи най-много за настаняване и транспорт – близо 35 процента от всички разходи.

При лично пътуване в страната хората са харчили средно 143,50 лв., а в чужбина – 1095 лв. Същевременно при служебно пътуване у нас средният харч е 116,30 лв., а в чужбина – 1167,60 лв.