Централен депозитар пусна електронната услуга за справка за собственост на акции достъпна и с квалифициран електронен подпис (КЕП), съобщиха от институцията.

От днес всеки, който разполага с КЕП може да се информира за притежаваните финансови инструменти на интернет страницатa на Централен депозитар.

„Приоритет за нас като институция е гражданите да имат бърз и надежден достъп до информацията за своята собственост върху финансови инструменти. Това е ключова предпоставка оттук-насетне всеки да може ефективно да управлява тази собственост. Като общ резултат ще имаме и по-развит капиталов пазар в страната“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Справката, която всеки гражданин може да направи чрез КЕП, съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

Над 15 000 души са проверили собствеността си върху акции за два месеца и половина от пускането на електронната услуга на Централен депозитар чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.