1,570 млрд. лева от гарантираните депозити в КТБ са изплатени за два дни. Процедурата започна от 4 декември в 9 търговски банки. 

Беше направена сериозна подготовка както от Фонда за гарантиране на влоговете, така и от избраните кредитни институции, за да няма проблеми. Благодарение на това близо половината от гарантираните влогове, които са малко под 3,7 млрд. лева, вече са изплатени.

Голямата интрига и през двата дни беше къде отиват парите - дали се връща "бурканбанк", или има предпочитани кредитни институции, които да акумулират парите. Опитахме се да съберем информация за това и резултатите бяха повече от любопитни. 

Виолина Маринова, шеф на Банка ДСК, заяви от телевизионния екран, че 1-2 процента от средствата, с които се разпорежда ДСК, се теглят на каса, останалите остават в банките.

Друг шеф на голяма кредитна институция заяви, че само 1 процент се теглят кеш, 40% остават в банката, която ги раздава, под формата на срочни влогове или разплащателни сметки и около 59 на сто се прехвърлят по сметки в други трезори. Това наистина изглежда добра новина, но всъщност не чак толкова. 

Все пак никак не е малко 15 млн. лева за два дни да се изсипят в домовете, личните трезори и под дюшеците на гражданите. Цяло чудо е, че няма съобщения за големи кражби и обири с взлом по къщите.

Другата голяма изненада е разпределението на междубанковите преводи. Най-много от тях са към банки, предлагащи високи лихвени доходи - доста над средните за банковата система, твърдят запознати.

Освен всички останали изводи това означава и че в България или няма други привлекателни възможности за дребни и по-едри инвестиции. Или гражданите нямат достатъчно висока финансова култура, за да търсят къде да инвестират. И в двата случая изводите за родния финансов пазар не са много благоприятни.