Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява през август 2010 г. спрямо август 2009 г. с 2.29 процента до 5.91 на сто, а при депозитите в евро - с 1.50 процента, до 5.13 на сто. Това сочи публикуваната днес лихвена статистика на БНБ за август 2010 г. 

В сравнение с юли 2010 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.13 процента, а по депозитите в евро се увеличава с 0.03 процента.

През август 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с август 2009 г. с 1.38 процента, до 12.58 на сто, по жилищните кредити в левове - с 1.17 процента, до 8.96 на сто, по жилищните кредити в евро - с един процент, до 8.04 на сто, а по другите кредити в левове - с 1.11 процента, до 11.22 на сто.

През август 2010 г. в сравнение с юли 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.02 процента, по жилищните кредити в левове - с 0.45 процента, по жилищните кредити в евро - с 0.39 процента, а по другите кредити в левове - с 0.22 процента.

През август 2010 г. основният лихвен процент е 0.17 процента. В сравнение с август 2009 г. основният лихвен процент намалява с 1.54 процента, а спрямо юли 2010 г. - с 0.01 процента.