За първи път от 1999 г. насам срочните депозити отчитат годишно понижение от 2,3% през април, показва анализ на Министерство на финансите. 

Според експертите главната причина за промяната е преместването на спестяванията на домакинствата от облагаеми към необлагаеми сметки заради въведения данък лихва. 

За първите три месеца от него в хазната постъпиха само 15,5 млн. лв. при очаквани 132 млн. лв. за цялата 2013 г.

Данните на БНБ показват, че общият размер на депозитите в банковата система е 52,8 млрд. лв. към края на април. От тях спестяванията на домакинствата са в размер на 35,3 млрд. лв.