30 на сто от доходите си или почти всеки трети лев през миналата година българинът е похарчил за храна и неалкохолни напитки, като по този показател сме сред лидерите в ЕС, сочат данните на Евростат.

По този показател страната ни е в компанията на Румъния, Латвия и Естония, където храната е най-високият показател в разходите за потребление на домакинствата.

Второто по големина перо в разходите ни е поддръжка на жилището и за вода, ток, газ, отопление отиват около 15% от доходите ни. За транспорт и социални осигуровки отделяме около 7% от доходите си.

За облекло и обувки, както и за обзавеждане и поддържане на дома си, а също и за алкохол и цигари - 4,2 на сто. За здравеопазване българинът е отделял 5,4%, за свободно време, културен отдих, както и за различни видове комуникации - по 4,4 на сто

Следващи по важност разходи за европейците са били за "ресторанти и хотели" и "отдих и култура" с дялове от около 9%, отчита анализът.

Най-голям е бил делът на разходите за дома във Финландия - близо 30%, Дания - 29%, Великобритания - 27%, Швеция и Франция - по 26%. Най-разточителни в харченето за ресторанти и хотели са били жителите на Малта - 19%, Кипър - 17% и Испания - 16%.

Ситуацията при съседите ни е следната - в Гърция най-висок дял от 20% се харчат за поддръжката на дома, около 17% - за храна и 16% - за хотели и ресторанти. В Румъния най-значителни (подобно на България) са разходите за храна - 28 на сто, за дома се харчат около 22% от доходите на домакинствата, а трето най-голямо перо са разходите за транспорт - 12%.

В структурата на общия доход на българина през 2017 г. най-висок относителен дял заема работната заплата - 54,5 на сто.

Доходите от всички други социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират около 30 на сто от общия доход на домакинствата у нас през 2017 г.

Под данни на Евростат, през 2017 г. Дания е била най-скъпата държава-членка в перото за "ресторанти и хотели" - 51% над средното за ЕС, за "храна" - също 50% над средното за ЕС, за "отдих и култура" - 48 на сто над средното за ЕС.

Ирландия пък е била най-скъпата държава-членка за алкохолни напитки и тютюневи изделия - 74 на сто над средното за ЕС. Люксембург е бил най-скъпата страна в ЕС за жилища, вода, електричество и газ – 63% над средното за ЕС.

Гърция е била лидер по скъпотия за комуникациите - 54 на сто над средното за ЕС , а Швеция е била най-скъпа за "дрехи и обувки" - 34% над средното за ЕС, отчита още анализът на Евростат.