Производителността е един от ключовите измерители на икономическия успех.

Ново изследване на групата Expert Market дава светлина върху държавите, в които работниците са най-продуктивни.

Подреждането е направено, като БВП наглава от населението е разделен на часовете, изработени от един работещ и така се получава резултатът  - кои нации правят най-много пари за най-малко време.

Цифрите сочат стойността, която всеки работник допринася за страната си за един работен час (в британски лири) за 2017 г..

Вижте 19-те най-продуктивни големи икономики в света:

19. Израел – 15,95 лири

18. Япония – 17,21 лири

17. Великобритания – 17,37 лири

16. Нова Зеландия – 18,07 лири

15. Франция – 19,51 лири

14. Канада – 19,72 лири

13. Финландия – 19,85 лири

12. Австрия – 21,06 лири

11. Германия – 23,30 лири

10. Швеция – 23,67 лири

9. Холанидя – 24,04 лири

8. Ирландия – 25,44 лири

7. Австралия – 25,47 лири

6. САЩ – 25,74 лири

5. Исландия – 27,63 лири

4. Дания – 28,87 лири

3. Швейцария – 37,89 лири

2. Норвегия – 39,72 лири

1. Люксембург – 51,80 лири

За сравнение в България, която не присъства в класацията, БВП на един отработен човекочас по текущи цени за 2016 г. е 16,3 лева, според данните на НСИ.