Да се удвои позволената сума за разплащане в брой в България. За това призовават от Експертния клуб за икономика и политика. 

В момента ограничението е 10 000 лева, а правителството направи няколко опита да го намали. Експертите обаче настояват сумата да бъде увеличена до 20 000 лева.

Според анализ на Експертния клуб за икономика и политика, за да има реален ефект за ограничаване на сивата икономика, прагът за разплащане в кеш трябва да е 20 лева. Това обаче е непоносимо ниска стойност за бизнеса и потребителите, въпреки че теоретично би довела до понижаване на сенчестата икономика с 4,1 на сто от брутния вътрешен продукт при оптимистичен сценарий. 

Експертите правят симулация и на вариант, при който кешовите разплащания са ограничени до 60 лева, когато положителният ефект в изсветляването на икономиката е пренебрежимо малък  около един процентен пункт.

Ограничаването на свободната размяна на финансов ресурс, особено в период на ниска ликвидност във финансовата система неминуемо ще забави възстановяването ни от кризисни периоди, отбелязват още експертите и призовават за удвояване на сегашния лимит, който е 10 000 лева. 

Ако това проработи, може да се помисли за цялостна отмяна на ограничението, допълват икономистите.