След рязко ограничаване на нетните загуби през последното тримесечие Deutsche Bank отчете в петък първата си годишна печалба от четири години насам, съобщава агенция MarketWatch.

Печалбата на водещата германска банкова институция през 2018-а година е в размер на 341 млн. евро спрямо загуба за 735 млн. евро година по-рано.

Първата от 2014-а година насам печалба на годишна база е факт, след като Deutsche Bank успя значително да ограничи загубата си през последното тримесечие до 409 млн. евро в сравнение със загуба от цели 2,43 млрд. евро през четвъртото тримесечие на 2017-а година, когато банката трябваше да направи извънредни разходи за около 1,4 млрд. долара, свързани с мащабната данъчна реформа в САЩ.

Участниците на финансови пазари прогнозираха тримесечна загуба в размер на 268 млн. евро и годишна печалба на германския кредитор от 432 млн. евро.

Приходите на Deutsche Bank спаднаха през последното тримесечие с 2% на годишна база до 5,58 млрд. евро, като приходите от ключовото корпоративно и инвестиционно банкиране намаляха с 5%, докато продажбите и приходите от търговия се свиха със 17 на сто.

Голямата германска банка успя да постигне целите си за ограничаване на разходите през 2018-а година и понижи целта си за настоящата година, като вече очаква коригирани разходи в размер на 21,8 млрд. евро в в сравнение с предишната цел от 22 млрд. евро.

"Завръщането ни към рентабилност показва, че Deutsche Bank се намира на правилния път", заяви главният изпълнителен директор Кристиан Севинг.

"През 2019-а година ще се стремим не само да ограничим разходите, но и да направим целенасочени инвестиции в подкрепа на растежа", допълни той.