Eдна от 5 фирми у нас бави плащанията към доставчиците си, това сочат данни на една от големите агенции за събиране на дългове.

Други 76% от предприемачите се издължават в срок. При 4% от случаите обаче борчовете се отписват. В Европа тенденцията е сходна - 78% от фирмите са изрядни платци, а 22 на сто - се бавят. Данните са на база на анкета сред 3400 компании в 17 държави от Стария континент.

В унисон с общоевропейската тенденция за подобряване на навиците на плащане, през 2018 г. българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 5 години.

Въпреки подобрението, българският бизнес отново се нарежда в групата с лоша дисциплина - 25% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват при средно за Европа ниво от 22%.

Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Обединеното кралство (25%), Гърция (27%) и Румъния (27%), а Словения (30%) се нарежда в дъното на класацията.

Гражданите са по-дисциплинирани от бизнеса в това отношение - средно 19% от фактурите се плащат със закъснение или остават неплатени (при 18% за Източна Европа).

Като положителен факт за България проучването отчита дни забава под средните нива за Европа (общо за бизнес и граждани) – българският бизнес получава парите си със закъснение от средно 18 дни след падежа, спрямо 20 дни забава за Европа.

За да компенсират негативните ефекти от несъбраните вземания 27% от анкетираните ограничават инвестициите, 25% от компаниите съкращават служители или не наемат нови, а близо една четвърт увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

Забавените плащания от клиенти засягат финансовото здраве на компаниите: основните негативни последици са намаляване на печалбите (57%), по-високи разходи за лихви (47%) и липса на ликвидност (47%).

През 2018 г. се увеличава делът на компаниите, които се опасяват от крайно негативни резултати - 26% от фирмите твърдят, че се чувстват застрашени от фалит поради просрочени вземания, при средно ниво за Източна Европа от 14%.