Европейската комисия въвежда нови правила за брачни двойки от различни държави. От днес влизат в сила установени правила при развод или смърт, за да се сложи край на противоречащи казуси в различните държави от ЕС, свързани с имущество или банкови сметки. 

Двойките вече ще бъдат наясно кой национален съд е компетентен да им помогне при управлението на тяхното имущество, при поделянето му при развод, раздяла или смърт. 

Вече става ясно кое национално право има предимство, ако са приложими правилата на няколко държави. Това ще улесни признаването и изпълнението в една държава от ЕС на съдебно решение по имуществени въпроси, постановено в друга държава от Общността. 

Правилата ще се прилагат в 18 страни - Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Държавите от ЕС, които не участват в прилагането на правилата, могат да се присъединят по всяко време към тях, отбелязват от Европейската комисия.