Глоба за един милион лева е наложена на една от големите банки у нас, защото не е гарантирала поверителността на личните данни на клиентите си.

В хода на извършената в срок от един месец проверка е установено, че при осъществяване на дейността си „Банка ДСК” ЕАД, в качеството на администратор на лични данни, не е приложила подходящи технически и организационни мерки и не е осигурила способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване на лични данни на физически лица.

Това става ясно от съобщение на сайта на Комисията за защита на личните данни.

Неправомерно са разкрити данни на повече от 33 000 клиенти и голям брой трети лица.

Става дума за разпространяване на имената, единните им граждански номера, лични и биометрични данни като цвят на очите и ръст, номера на сметки и дори данни за здравословно състояние.

Банката приема наказанието без обжалване, стана ясно от съобщение на банката, изпратено до медиите. През юни тя сама е информирала комисията, след като диск с данни на нейни клиенти е попаднал в частно лице.