Под надслова "IT секторът между успешния износ и недостига на специалисти" ще се проведе Осмата годишна конференция, посветена на диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и бизнеса за износ на високотехнологични продукти.

Представители на държавата, на браншовите организации на отделните компании и консултанти традиционно участват в обсъжданията на състоянието и развитието на IT-сектора, на диалога между бизнеса и властта и насърчаването на износа на конкретни целеви пазари за българските IT-фирми.

През тази година кръглата маса ще разшири своя фокус, за да потърси решение на основния проблем пред индустрията - недостигът на висококвалифицирани специалисти.

Ще бъде обърнато внимание на способите за задържане на кадрите у нас, връщането на работещите в чужбина, развитието на специалистите на местно ниво, както и привличането на чуждестранни кадри.

Конференцията се провежда със съдействието на Министерството на икономиката, Агенцията за инвестиции, Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, Асоциацията по информационни технологии и Българската аутсорсинг асоциация.

Очаква се събитието да открият зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.