Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се произнася последна по сделките в енергийния сектор след всички останали комисии. Това реши парламентът на второ четене в промените в Закона за енергетиката.

Комисията ще се произнася след наличие на разрешение или одобрение на други държавни органи, компетентни да разглеждат сделки в сектора. Председателят на енергийната комисия Делян Добрев обясни, че това не означава, че енергийният регулатор ще има решаващ глас, тъй като ако има отрицателно становище от някоя от комисиите, това ще има законови последствия. 

Поправката в енергийния закон бе внесена от "Обединени патриоти" и срещна отпор от страна на ДПС, които гласуваха и против решението регулаторът въобще да може да одобрява такива сделки. Причина за поправките, с които се дадоха повече правомощия на КЕВР, беше скандалът около сделката между CEZ и компанията на Гинка Върбакова "Инерком". 

За промените твърдо се обяви депутатът от ГЕРБ и председател на енергийната комисия Делян Добрев, който обясни, че текстовете не дават ново правомощие на КЕВР, а само доуточняват настоящото.

„За да не се лутат регулаторните органи в България кой след кой трябва да се произнесе и всеки да чака другия да се произнесе преди него, ние тука казваме, че КЕВР се произнася последна".

Друга приета промяна е, че операторите на електропреносната и електроразпределитените мрежи вече няма да могат да отказват достъп на нов обект до тях заради влошаване на условията за снабдяване. Те ще могат само при определени условия да ограничат или преустановят достъпа на ползвател на мрежата, който нарушава условията за достъп. 

Облекчава се и режимът за изграждане на линейни енергийни обекти – електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и други. Те ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право.

Действащите в момента текстове на закона предвиждат учредяване на право на строеж както за изграждането на сгради и постройки, така и за прокарването на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. Тази липса на разграничение между видовете енергийни обекти утежнява осъществяването на инвестиционни намерения на енергийните предприятия.