КНСБ настоява за създаване на национална програма за дигитални умения. Правителство, синдикати и работодатели ще си сътрудничат с Международната организация на труда при решаването на проблемите на работещите в бъдеще.

100-годишният юбилей на организацията беше отбелязан с тържествено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Вицепремиерът Марияна Николова посочи, че са необходими мерки, за да се подобри образователната система: "И да се осигури подходящо обучение за всички възрасти".

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посочи: "Успехът на всяка политика следва да се оценява с оглед нейното въздействие върху най-уязвимите хора".

КНСБ настоява за създаване на Национална програма за дигитални умения, обясни лидерът на синдиката Пламен Димитров:

 "В следващия програмен период Европейският инвестиционен фонд и неговото финансиране от около 2 млрд. и 600 млн. би трябвало приоритетно да се ориентира към всички трансформации, които бизнесът и труда, заедно с академичната мисъл и с властта трябва да направят необходимото, да идентифицират и да адресират".

Негативният образ на българския работодател е преекспониран незаслужено, смята Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал и даде пример с обществените поръчки, чийто годишен размер е 6 млрд.: 

"300 млрд. са продажбите на всички компании. Даже и да приемем, че всички обществени поръчки са нагласени, което сами разбирате, че е абсолютно невъзможно, това са само 2% от продажбите на българските компании. Ако робувахме на догми, може да отъждествим всички с негативните примери".