На всеки от вас се е случвало да потърси съдействието на застрахователен агент, пенсионноосигурителен посредник, банков консултант, инвестиционен консултант, брокер на недвижими имоти. Или възнамерявате да го направите.

Значителна част от заетите в тези индустрии са добре обучени и доказани професионалисти. Застрахователният агент познава в детайли рисковете и възможната финансова защита. Банковият консултант подробно ще ви представи кредитните и депозитните продукти. Специалистът по инвестиции е човек на пулса на пазарите и добре знае какво се случва в момента, също  чете и анализира тонове мнения, графики и анализи. Осигурителният посредник ще ви разкаже за това как да спестите, за да получите достойна пенсия. От брокера на недвижими имоти се очаква да е наясно с пазара, локациите и добрите места за живеене.

Въпросът на днешния ден не е дали продукта или услугата са добри сами по себе си, а дали пасват на вашето финансово състояние, цели и семейни ценности.

Поставете се в ситуация, при която сте на път да започнете търсене на недвижим имот и едновременно с това трябва да финансирате покупката.

„Влезте в обувките“ на брокера на недвижими имоти. Какъв е неговия интерес? Клиентът да остане доволен, a посредникът да получи своята комисионна. С какъв приоритет е едното и другото ще прецените сами при разговорите и огледите. Интересува ли се брокера от това, какви могат да бъдат дългосрочните последици за вас и семейството при тази важна житейска стъпка? Вероятно не. Важното за нея е харесва ли ви предложението, можете ли да си го позволите и в какъв срок.

Да разгледаме гледната точка на кредитния експерт. Същият е длъжен да обследва вашето финансово състояние до степен отговаряща на заложените критерии за отпускане на заема. В момента в който отговорите на показателите – готово - имате кредит. Следователно имате жилище или друга важна (или не чак толкова) покупка. Интересува ли се кредитният инспектор как вноската по кредита ще се отрази на дългосрочните ви цели: финансирането на образованието на децата, заделянето на достатъчно средства за оттегляне от активна дейност? Вероятно не. Нормално е банката да знае дали можете да плащате регулярните месечни вноски навреме и за периода на кредита. Дали ще получавате достойна пенсия и дали ще можете да изучите децата? Това е ваша грижа.

При специалиста по инвестиции. Независимо дали избирате взаимен фонд или искате да търгувате директно на фондовите пазари, посредникът ще направи тест за подходяща услуга, ще ви предостави въпросник за определяне на рисков профил. Дали ще ви откажат продажба или достъп до пазарите? Малко вероятно. Причината е ясна: всеки клиент е добре дошъл. Разбира се значителна част от специалистите предупреждават своите потенциални клиенти за рисковете, които носи в себе си избраната инвестиция. Наред с това, когато се подпишете под всички договори и декларации вие се съгласявате, че приемате и разбирате рисковете. И след това пазарите са ваши. Дали обаче вие сте достатъчно подготвен за тази стъпка и дали сте направили оценка за възможните ефекти и последствия?Вероятно не.

Застрахователния агент. Да вземем примера със застраховката живот. Много е вероятно да ви предложат комбинирана, т.е. със спестовен елемент, или изцяло спестовна, с вградени инвестиционни възможност.  Интересува ли се агента дали имате алтернативи за спестяване и какви са те? Вероятно не. И това е нормално. По- висока премия означава по-висока комисионна. Голяма част от застрахователните продукти са добри и наистина могат да ви бъдат от полза. От друга страна проверете алтернативите. Винаги можете да сключите застраховка живот чист риск с основно покритие, а това не е скъпо. По този начин ще защитите (финансово) семейството при събитие с фатален край. При разумна цена на премията ще ви остават пари на разположение, които можете да спестите или инвестирате според вашите разбирания и нужди.

Пенсионноосигурителния посредник. Същият ще предложи и сметне различни варианти за това как да достигнете до желаната пенсия на определена възраст. Пенсионните фондове в България имат сериозни ограничения в инвестиционната си политика. С други думи, управляват парите консервативно с цел да минимизират възможните загуби и по възможност да победят инфлацията в дългосрочен план. Това звучи разумно.От друга страна и при сегашния модел не се предлага услуга, която най-точно да отговаря на вашата възраст, рисков профил и цели.

Преди да предприемете (финансови) действия направете ясен план в четири хода:

·        Имам – снимка на текущото финансово състояние. В интернет пространството има редица безплатни темплейти за бюджет и нетно богатство на домакинството;

·        Искам – какви са вашите истински цели и желания. „Облечете“ ги в пари;

·        Трябва – когато знаете какво имате и какво искате, в трябва изберете подходящите решения, продукти, услуги;

·        Правя – след първите три стъпки следва най-важната – да започнете изпълнението на плана.