Липсата на работна сила и корупцията са основен проблем на германския бизнес у нас, показват резултатите от традиционната анкета за оценката на предприемаческата среда, която германските инвеститори ежегодно правят в България. 

Германско-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) представи резултатите от традиционната анкета за годишната оценка на бизнес средата според германските компании у нас.

Проучването е позитивно. Повечето германски инвеститори очакват състоянието на компаниите им да се подобри. Планират още инвестиции, удовлетворени са от икономическата среда и политическата стабилност.

Проблем за германските инвеститори остават:

“Борбата с корупцията и престъпността. 62% от анкетираните казват, че са необходими повече усилия в тази област, 54% са недоволни от непрозрачността на обществените поръчки“, казва Митко Василев – главен управител на Камарата.

Германският бизнес ни нарежда и на последно място сред страните от Централна и Източна Европа по качество на академичното образование.

Въпреки това търговията отбелязва качествен растеж, твърди Ясен Георгиев от Института по икономическа политика:

“През 2001 година близо 50% от износа на България към Федералната република се съставя от текстил и текстилната промишленост, докато машините тогава имат дял от 15%. Според последните данни делът на шивашката индустрия се е свил на 8,5% от износа на България, докато делът на машините се е увеличил до 20% – изключително положителен факт“.

Бяха представени и два специализирани анализа за развитието на двустранната търговия от 2001 г. – на търговските отношения и на инвестициите.

Документите са изготвени от Института за икономическа политика и Института за пазарна икономика. Първият изследва последните две десетилетия, а вторият – времето от 1990 година насам.

Традиционната анкета, в която германските фирми оценяват средата за правене на бизнес у нас, е проведена през февруари сред компаниите-членки на Камарата.

Резултатите ще бъдат сравнени с тези на 15-те германски външнотърговски камери в Централна и Източна Европа, където се провеждат паралелни аналогични проучвания.

На събитието присъстваха и представители на германските фирми у нас.

В предаването "Преди всички" Ясен Георгиев – изпълнителен директор на Института за икономическа политика, който е един от докладчиците на събитието, подчерта, че достойните търговски отношения с Германия са изключително важни за страната ни.

„В нашия анализ наблюдаваме, че през последните години България успява твърдо да подобри представянето си в областта на двустранните търговски отношения. През 2018 г. отчитаме за трети път в рамките на последните 2 десетилетия положително търговско салдо за България. С това България все повече започва да прилича на страните от Централна Европа, които имат положителна външна търговия с Германия. Това до голяма степен се дължи и на немските инвестиции, които са направени в България“.

Георгиев отчете, че българският износ за Германия вече изпреварва германския внос у нас. Първоначалните данни за 2018 г. показват, че България е изнесла стоки и услуги за 4,3 млрд. евро към Германия, а Германия е внесла в България стоки и услуги за под 4 млрд. евро.

Според Георгиев българската икономика става все по-конкурентоспособна.