Осигурени са необходимите преподаватели за новата учебна година, но в сферата на образованието все още има недостиг на кадри. Това стана ясно от думите на министър Красимир Вълчев в Поморие. 

"Няма криза за учители и увеличаването на трудовите възнаграждения в системата дава резултат" - каза министър Вълчев.

"Много учители се връщат в системата", допълни той:

"Излезли извън системата, завършили, с педагогическа правоспособност, се връщат, постъпват в системата. Традиционно имаме недостиг на учители по информационни технологии и английски език. Най-остро се чувства недостигът на учители по математика, физика, бих прибавил и химия. Имаме недостиг и на учители по професионална подготовка".

Допълнителни стимули като трета стипендия за най-добрите ученици, които избират да участ в университетите педаготическа или инженерна специалност, се предвиждат от следващата година, каза още Красимир Вълчев:

"Това, което виждаме сега е, че надпропорционално те се включват в социални, стопански, правни науки. Ние имаме най-голяма нужда от инженери и педагогически специалисти".

Най-много преждевременно отпаднали деца от образователната система има в Сливенска област. Всяко училище ще трябва само да определи механизма за връщането на тези деца в училище, подчерта министър Вълчев.