Шофьор, който в рамките на две години е наказан три пъти с влезли в сила наказателни постановления за  едно или повече от едно тежки нарушения, ще остава без книжка.

Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проектозакон за движение по пътищата, съобщава СБА.

Другата важна новост е по-висока санкция за преминаване на червен светофар – тя скача от 100 на 150 лева. Също с толкова ще се глобява водач, ако не даде предимство не велосипедист при преминаването на велосипедна пътека.

Драстично скача глобата за неправоспособни шофьори – 600 лева. Това се отнася както за тези, които нямат книжки, така и за лицата с отнети временно или за определен срок (постановен от съда)  свидетелства. В момента санкцията е от 100 до 300 лева.

С 500 лева пък ще се наказва собственик или вписания в свидетелството за регистрация ползвател, който предоставя управлението на автомобила си на лице, употребило алкохол или наркотици.  В настоящия закон глобата също варира между 100 и 300 лева.

Санкция от 300 лв. се предвижда за управление на МПС с обявено за изгубено, откраднато или повредено свидетелство.  Същата глоба ще се налага и при книжка с изтекла давност.

Паричните санкции и наказанията за алкохол остават същите:

- над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба от 500 лв.;

- над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба от 1000 лв.

- когато нарушението е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторни превозни средства за срок от една до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв.

В проектозакона е предвидена глоба от 20 лева за водачи, които превишават скоростта в населено или извън населено място до 10 km/h. В момента наказанието се прилага за шофьори, които превишават с 10 km/h.

Това означава, че занапред ще могат да глобят и за над 5 км над разрешената скорост. По принцип обаче има допустима грешка при техниката за контрол, която е в рамките на около 2-3 км,  така че едва ли ще се налагат глоби за подобно превишение.

Останалите превишения в населено място ще се санкционират, както и досега:

- за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба от 100 лв.

- за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба от 400 лв.

- за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба от 600 лв.

- за превишаване над 50 km/h – с глоба от 700 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторни превозни средства, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Същите остават санкциите и за превишаване в извън населено място, с изключение на горепосоченото превишение до 10 км:

- 11 до 20 km/h – с глоба от 50 лв.

- за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба от 100 лв.

- за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба от 300 лв.

- за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба от 400 лв.

- за превишаване над 50 km/h – с глоба от 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Противно  на публикувани вече в медиите информации, максимално разрешена скорост в населени места остава същата – 50 км/ч за леките автомобили, а не 30 км в час, както беше споменато. Съответно в извън населени места, по скоростен път и магистралите остават ограниченията от  90 км, 120 и 140 км/ч.

В пешеходните зони на градовете водачите трябва да се движат със скорост, не по-висока от 20 km/h.  А в “Зоните за споделено движение” максимално разрешената скорост за движение на е 30 km/h.

В проекта е записано още, че на автомагистрала или скоростен път мога да се движат автомобили, мотоциклети, три- и четириколесни превозни средства, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 60 km/h. Освен това е забранено движението на пътни превозни средства със скорост по-ниска от 60 km/h, освен когато метеорологичните условия или пътната обстановка го налагат.

Другата предвидена новост е, че на водачите ще се предоставя възможност за заплащане на глоби по този закон чрез терминални устройства ПОС, когато те бъдат закупени за патрулките.