Повече от два млрд. лв. са обявени по различни процедури на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност".

Сумата е 80% от общия бюджет на програмата, стана ясно по време на среща на икономическия министър Емил Караниколов и представители на Асоциацията на индустриалния капитал

Договори за един милиард и 900 милиона лева са сключени по програмата, като успешно до момента са приключили близо 1200 от общо над 2000. Изплатени са 917 милиона лева или 35 процента от общия бюджет на програмата.

През тази година ще бъдат обявени още три процедури за конкурентен подбор - внедряване на иновации за съществуващи предприятия, развитие на иновационни клъстери и дигитализация на малките и средни предприятия. 

Друга част от изпълнението на програмата е процедурата за регионални иновационни центрове с общ бюджет 115 милиона лева и половина, като средствата ще бъдат насочени към проекти, които се изпълняват извън територията на София-град.