Семейните взаимоотношения често са по-сложни и заплетени, отколкото можем да си представим. Възможно е човек след години да разбере, че е лишен от наследство в полза на свой брат или сестра от предишен брак на някой от родителите.

Завещанието може да се оспорва и ощетеният наследник да получи това, което му се полага по право, категорични са специалистите.

Този въпрос е регламентиран в Закона за наследството (ЗН), глава Трета, чл.13 и следващите, посочва консултант Таня Китик. Завещание може да се оспорва на две принципни основания– че е фалшиво, т.е. подписът и почеркът не са на наследодателя, и за възстановяване на запазената част по закон.

Съгласно чл. 30 от ЗН наследникът със запазена част има право да поиска неговият дял да му бъде възстановен.

Искът по ЗН може да се погаси поради неговото неупражняване в 5-годишен срок, който за даренията започва да тече от откриване на наследството, а за завещанията – от деня, в който заветникът е предявил своите права или е започнал да ги упражнява.

В ЗН няма изрична правна норма, която да сочи, че правото на иск на наследник със запазена част се погасява по давност. За разлика от правото да се иска делба, което по силата на чл.34, ал.3 от Закона за собствеността не се погасява по давност, подчертава консултантът.

Китик уточнява, че наследниците с право на запазена част съгласно закона са децата, съпругът (съпругата) и родителите на починалия.

Например децата от предишни бракове имат запазени части от имуществото, защото се явяват наследници, допълва адвокат Лазар Белев. Когато наследодателят е оставил наследници със запазена част, той не може чрез завещание или дарение да накърни тази тяхна запазена част.

А наследниците, чиято запазената част е накърнена, могат да искат възстановяването й.

Наследодателят може да се разпорежда по безвъзмезден начин само с разполагаемата си част. Юристът разкрива, че все пак има законов начин родител да завещае имущество само на едно от децата си, но не е чрез завещание, а по възмезден начин. Така прехвърлянето на практика заобикаля разпоредбите на ЗН.


Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.