Цяла поредица нови услуги на Агенцията по вписванията, планирани за есента, няма да стартират в срок заради повредата в системата на Търговския регистър, показа проверка на „Монитор“.

Според предвижданията фирмите трябваше да получат удостоверения по БУЛСТАТ изцяло безплатно по електронен път от септември, а регистърът на компаниите да се свърже онлайн с платформите на държавите - членки на ЕС.

Българският Търговски регистър трябваше да бъде свързан посредством платформа, с която да се гарантира трансграничен обмен на данни между тях с останалите страни от общността. Сумата на проекта е 2 млн. лева, от които 1,6 млн. лева са европейско финансиране.

Целта беше да бъде улеснен достъпът на гражданите и бизнеса - както за българите, така и за чужденците, до информация за започването или прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите.

Към Търговския регистър трябваше да бъдат вградени не само Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел и Имотният регистър, но и Централният регистър на особените залози, към който ще бъдат създадени допълнителни 32 електронни услуги към съществуващите до момента 29 такива. За тази цел трябва да бъде създадена и единна входна точка, така че максимално да бъде улеснено ползването на цялата информационна база от данни. Регистърът на НПО-тата от тази година трябваше да бъде видим от Търговския регистър, след като се премести от правосъдното министерство към Агенцията по вписванията. Организациите трябваше до края на юни т.г. да се пререгистрират, за да си пуснат отчетите за дейността с информация за дейност, брой служители, проекти и т.н.

От Агенцията по вписванията съобщиха, че и днес няма да работят Търговският регистър и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел. Ще могат да се правят единствено справки за актуалното състояние на фирмите.

Миналия петък се разбра, че в Търговския регистър, който съхранява данните на фирми, фондации и сдружения, не могат да се подават заявления онлайн, но в понеделник стана известно, че службата не работи и на гише.

Не става ясно и дали повредата е дело на хакерска намеса, технически проблем в устройствата на агенцията или саботаж. Рано е да се даде стойност на щетите, но те са доста сериозни, защото фирмите не могат да удостоверят съществуването си или да проверят партньорите си, коментираха мениджъри пред „Монитор“.

„Агенцията по вписванията разполага и с огромна база данни с информация на физически лица – ЕГН-та, лични карти, подписи, което е изключително сериозно, ако има пробив в системата“, заяви Михаела Михайлова, юрист в Българската търговско-промишлена палата.

От организацията не очакват санкции за фирмите заради неизпълнени задължения по Търговския закон във връзка с изтървани срокове. Юристът съветва членовете на БТПП да проверяват статуса на фирмите през регистъра на фирмите или чрез други алтернативни източници.