Подуправителят на БНБ Димитър Костов подаде предсрочно оставка, съобщиха от Централната банка. Оставката му официално е депозирана в деловодството на Народното събрание. Костов ръководи управление „Банков надзор“. 

„Димитър Костов можеше да изчака няколко месеца с подаването на оставка“, заяви финансовият министър Владислав Горанов. По думите му това е отдавна обмислено решение на Костов и гуверньорът Димитър Радев се е съобразил с него. 

Горанов се надява до две седмици да е ясно новото предложение за подуправител с ресор „Банков надзор”. Финансовият министър изрази надежда, че оставката няма да повлияе на решението на Франкфурт за присъединяването ни към ERM II и банковия надзорен механизъм.

В съобщение, публикувано на сайта на БНБ, Димитър Костов, който е и ръководител на управление „Банков надзор”, заявява, че моментът за оставката е много подходящ от гледна точка на ефективното присъединяване към Единния банков надзорен механизъм.

Димитър Костов заявява следното: „Извършената интензивна работа в управление „Банков надзор“ през последните няколко години и осъществяването на основната част от планираните реформи ми дадоха основание към средата на мандата ми през 2018 г. да помоля за неговото предсрочно прекратяване. По молба на управителя забавих изпълнението на моето намерение поради нововъзникналия обем ангажименти пред управление „Банков надзор“ след заявените през юни и юли м.г. планове за присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ). Днес, при вече установената много добра работна комуникация с Европейската централна банка и ЕНМ в този процес и неговата напреднала фаза, е налице възможността да се оттегля от ръководството на управление „Банков надзор“. Моментът е подходящ и от гледна точка на хоризонта за ефективното присъединяване към ЕНМ, където прегледът на активите и стрес тестът на ЕЦБ ще бъдат само началните етапи от един по-комплексен процес. С цел добро управление и приемственост в този процес, по мое мнение, е препоръчително на настоящия етап да бъде потърсен нов ръководител на банковия надзор с шестгодишен хоризонт“.

Костов също благодари на членовете на Управителния съвет и на всички колеги в БНБ и банковия сектор за отличната съвместна работа и получаваната през годините професионална подкрепа, включително по време на двата мандата начело на управление „Банково“ в БНБ.

От името на Управителния съвет и от свое име управителят Димитър Радев благодари на Димитър Костов за проявяваната висока отговорност и професионализъм, многобройните реализирани проекти и цялостния принос към работата на Централната банка във важни за нея и за банковата система етапи от 2005 г. досега. Управителят на БНБ пожела на Димитър Костов успехи в бъдещите му планове.

Припомняме, че в момента Европейската централна банка прави преглед на активите на шест банки у нас. Това е необходима стъпка за присъединяването на страната ни към валутно-курсовия механизъм  ERM II.