През април 2019 година броят на пътуванията на български граждани в чужбина и на посещенията на чужденци нарастват с между 2,4% и 4,2% спрямо година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Пътуванията на българи в чужбина през миналия месец се увеличиха с 2,4% на годишна база до 620,8 хиляди (спрямо април 2018), но все още остават далеч под отчетените през миналия август рекордни 736,7 хиляди пътувания зад граница.

Най-солидно увеличение на пътуванията на българи зад граница е отчетено в посока Испания (повишение с 15,8%), следвана от Франция (с 13,5%), Гърция (със 7,8%), Австрия (с 5,6%), Германия (с 5,4%), Турция (с 3,6%) и други, като в същото време намаляват пътуванията на български граждани към Република Северна Македония (понижение с 5,4%), Обединеното кралство (с 4,2%), Нидерландия (с 2,9%), Полша (с 2,2%) и други.

През април най-голям брой български граждани са пътували в посока Турция (145,6 хиляди), следвана от Гърция (124,4 хиляди), Сърбия (55,4 хиляди), Румъния (41,7 хил.), Германия (38,7 хил.), Република Северна Македония (37,3 хил.), Италия (28,8 хил.) и Австрия (19,8 хил.).

Пътуванията през април на българи зад граница с цел почивка и екскурзия са в размер на 28,4% от общия им дял, пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - в размер на цели 42,1%, докато пътуванията със служебна цел са 29,5% от техния общ брой.

Посещенията на чужденци в България пък отстъпиха за седми месец от техния рекорден връх от 2,2402 милиона, достигнат в края летния туристически сезон през 2018-а година, но въпреки това нарастват през април с 4,2% спрямо година по-рано до 731,5 хиляди.

Делът на гражданите от ЕС от общия брой чужденци, посетили нашата страна през април, е достигнал 55,4%, или с 2,9% повече в сравнение с четвърти месец на 2018 година.

Увеличени са посещенията на граждани от Германия (с 24,6%), Гърция (с 9,25), Румъния (с 6,05) и Обединеното кралство (с 6,0%) и други, при намаление на посещенията на граждани от Франция (понижение със 17,0%), Австрия (с 1,5!%), Италия (с 14,7%), Полша (със 7,3%) и други.

През април повишение със 7,1% бележат посещенията на граждани от групата "Други европейски страни", като най-голямо увеличение с 15,6% отчитат посещенията в нашата страна на граждани от Сърбия, показват данните на НСИ.

Преобладава делът на посещенията в България с други цели - 40,4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 39,0% и със служебна цел - 20,6%.

Най-голям брой посещения в България през април 2019 година са реализирали гражданите от Румъния (173, хиляди), Турция (107,1 хил.), Гърция (91,4 хил.), Сърбия (56,6 хил.), Република Северна Македония (49,1 хил.), Германия (30,6 хил.) и Украйна (21,2 хил.).