Процентът на облигациите в еврозоната с отрицателна доходност продължи да се увеличава през август, като почти половината от деноминираните в евро корпоративни и близо 70% от държавни еврооблигации, търгувани през платформата Tradeweb, вече носят отрицателна доходност, съобщи в понеделник самата компания Tradeweb, цитирана от Ройтерс.

От европейските корпоративни облигации с инвестиционен клас в обем на приблизително 3,4 трлн. евро, търгувани през Traderweb, цели 49,51% или дългови книжа на стойност 1,68 трлн. евро вече имат отрицателна доходност, показват данни към края на август.

Трябва да се има предвид, че в началото на годината (през януари 2019-а) с отрицателна доходност бяха едва 12% от корпоративните еврооблигации.

Това е най-високият дял на облигации с подобна негативна доходност, откакто платформата за търговия Tradeweb разполага с този тип данни от средата на 2016-а година насам.

Данните на Tradeweb също така показват, че през август е отчетен скок и на процента на държавни еврооблигации с отрицателна доходност.

От държавни облигации в еврозоната в размер на 8,18 трлн. евро, търгувани през Tradeweb, дългови книжа в евро за цели 5,6 трлн. евро, или за почти 69% от общата сума, вече имат отрицателна доходност, което е също е най-високият процент към момента.

В началото на 2019-а година по-малко от 40% от държавните облигации на платформата Tradeweb носеха отрицателна доходност.

В същото време делът на държавните облигации в еврозоната с доходност дори под отрицателната депозитна лихва на ЕЦБ от -0,4%, вече е нараснал до 49% към края на август от 42% през месец юли.

Отрицателната доходност на облигациите означава, че инвеститорите де факто си плащат за привилегията да притежават корпоративни или държавни дългови книжа в еврозоната, вместо да получат дивиденти от закупените от тях книжа.