През декември 2018 година потребителските цени в България останаха на нивото от ноември, но растежът на инфлацията на годишна база продължи да се забавя рязко от петгодишния връх, достигнат през октомври, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на потребителските цени (CPI) през декември стабилизира на нивото от ноември, когато се понижи с 0,1 на сто (първо отслабване на инфлация от месец март насам).

На годишна база обаче инфлацията през декември се забави рязко до 2,7% от 3,1% през предходния месец и след като през октомври достигна петгодишен връх от 3,7% (най-висока инфлация от февруари 2013 година насам). Това е най-ниската потребителска инфлация в нашата страна от месец май 2018-а година.

Графика на инфлацията на месечна и на годишна база

Снимка

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2018 нарасна с 2,8% спрямо периода януари - декември 2017 година.

През декември цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се понижиха с 0,1% спрямо предходния месец, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия отчетоха се увеличиха с 0,5%, а цените на облеклото и обувките отбелязаха намаление с 1,1 на сто.

Цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, се увеличиха с 0,1%, тези за здравеопазване останаха на ноемврийското равнище, докато транспортните цени се понижиха с цели 2,7 на сто.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през декември остана на нивото от ноември, докато на годишна база растежът на хармонизираната потребителска инфлация се забави рязко до 2,3% от 3,0% през ноември и след повишение с 3,6% през октомври.

Данните на НСИ са знак за отслабване на инфлационния натиск, след като през предходните шест месеца инфлацията в нашата страна стабилизира трайно над 3 на сто.