„Последните данни дават сериозни индикации, че сме изправени пред сериозно забавяне на световната икономика, дори рецесия.

Причините за влошаването на икономическата ситуация в света са т. нар. „търговски войни“ между САЩ и Китай, тоест всичко е на политическата плоскост, не толкова на икономическата“. Това заяви пред БНР финансистът Юлиан Войнов.

Той отбеляза, че през последните 100 години се забелязва, че периодите, през които икономиката се развива благоприятно от криза до криза, се увеличават за сметка на ръста на БВП:

„Ако в началото на 20-и век кризите са били чести явления през няколко години, то тогава БВП е растял е с доста по-високи темпове от порядъка на 5%. След това този период на благоденствие се увеличава и ръстът на световния БВП намалява. В момента сме в един период, в който ръстовете на развитите икономики, които са локомотивът на световната икономика, са доста ниски – около 2%. За сметка на това се забелязва доста дълъг период на липса на криза. Може би този период от последната финансова криза – от 2008 година, е най-дългият. Явно вече сме на предела“.

Войнов подчерта, че България е част е част от икономическата тенденция и върху нас рефлектира фактът, че търговските ни партньори в момента са всъщност най-ощетените държави от гледна точка на икономическо развитие.

„У нас има забавяне на промишленото производство. Всички сектори белязаха спад към юни месец. Промишлеността намаля на годишна база с 3,6%, като най-голямото намаление беше отбелязано в добивната промишленост с 20% и в производство и разпределение на електрическа енергия с минус 4,6%, преработващата промишленост намаля с минус 1,7%“.