България следва общоевропейската положителна тенденция на намаляване на процента на междуфирмената задлъжнялост.

Това стана ясно на пресконференция, организирана от колекторската агенция EOS, която за 11-ти път провежда проучване „Навици на плащане в Европа“. В анкетата са участвали над 3400 компании от 17 държави, включително и България. 

Все още обаче страната ни се намира под средния праг за Европа по събираемост на вземанията.

Българският бизнес обаче е на първо място в Европа по опасения от фалит заради просрочени вземания, сочи още проучването. 26% от компаниите у нас чувстват оцеляването си застрашено заради несъбраните в срок плащания, като делът им нараства с два процентни пункта спрямо миналата година.

Изпълнителният директор на ЕОС България и председател на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова уточни, че ако вземанията не са събрани в рамките на първите 9 месеца от датата на падежа, след това е много трудно и почти невъзможно да се случи.

"Близо 60% от компаниите отчитат, че заради просрочени плащания намалява тяхната печалбата", заяви Миткова. Другият основен ефект, който отчитат от ЕОС е ограничение на инвестициите (27%), съкращаване на служители и ненаемане на нови.

Според проучването причините за забавяне при плащането са ниската финансова грамотност и неумение за управление на собствен бюджет.

Миткова уточни, че у нас над 44% от компаниите ползват услугите на колекторски фирми, за да събират своите вземания, като благодарение на тях за миналата година са събрани 11.1% от оборота на компаниите.

„Това поставя България на първо място в Източна Европа“, коментира Райна Миткова.

76% от издадените фактури у нас се плащат в уговорения срок (при средно 78% за Източна Европа и 74% за България през 2017 г.), 20% се плащат със закъснение (при 22% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2017 г.).

Средно плащанията у нас се забавят с 18 дни, като за Европа те са 20 дни. Най-редовните и първенци в класацията по събираемост на вземанията са Германия, Дания и Франция.