От днес влиза в сила актуализация на размерите на таксите, които БНБ събира за услуги с банкноти и монети. Това става с изменения в "Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети", приети на заседание на Управителния съвет на БНБ на 24 юли и публикувани на интернет страницата на централната банка.

Според измененията БНБ ще приема до 1200 лв. разделени по номинали банкноти при внасяне по сметка на титуляр без такса, а не както досега - до 1000 лв. Над тази сума таксата е 0,4 процента върху разликата над 1200 лв., но не по-малко от 0,70 лв. За неразделени по номинали банкноти, независимо от сумата, таксата е 0,7 процента върху цялата сума, но не по-малко от 1,30 лв. 

БНБ с нова прогноза за цените и заплатите

Без такса ще се приемат разделени по номинали разменни монети до 120 лв. от 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева. Също без такса ще се приемат разделени по номинали монети от 1, 2 и 5 стотинки.

За разделени по номинали монети над 120 лв., от 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева, таксата е 1,7 процента върху разликата над 120 лв., но не по-малко от 1,30 лв. За неразделени по номинали монети, независимо от сумата, таксата е 1,8 процента върху цялата сума, но не по-малко от 2,60 лв.

istock
istock

Без такса ще се обменят български банкноти и монети с неизтекъл срок на обмяна, както и ще се заменят повредени български банкноти и монети.

На заседанието на УС на БНБ от 24 юли бяха приети също изменения в "Общи условия на БНБ  за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност". Предвижда се банките и доставчиците на услуги (в качеството им на пълномощници на банките по смисъла на тези общи условия) да предоставят на БНБ само нотариално заверени спесимени от подписите на своите законови представители и надлежно упълномощени служители.

Шефът на БНБ заяви какво е нужно, за да преборим инфлацията

Приети са и изменения в "Общи условия на БНБ за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба 18 на БНБ", с които се актуализират размерите на таксите, които Централната банка събира за провеждане на обучения, както и за оказване на съдействие при обучение.

Документите са публикувани на интернет страницата на БНБ и влизат в сила от днес, 1 август.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg