От 1 октомври Националната агенция за приходите въведе нови банкови сметки, по които ще се правят основните плащания на българските граждани. Де факто, от 2 октомври сметките са вече в употреба и чрез тях ще се извършват плащанията към приходната агенция. Междувременно агенцията публикува тези сметки, които ще ползва всеки един български потребител.

При нареждане на суми към закритите сметки след тази дата, обслужващата банка ще връща парите на данъкоплатците по сметката, от която са направили превода. Всяка от новите банкови сметки е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител,
напомнят от Асоциация „Активни потребители“. Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление. Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции.

Гражданите и дружествата могат да продължат да погасяват своите задължения без такси, като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП.
 
Банкови сметки за плащане към НАП от 2 октомври  са:
 
    Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01

    Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97 BNBG 9661 8000 1120 01

    Вноски за здравно осигуряване: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01

    Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 8000 1118 01

    Принудително събиране на публични вземания: BG34 BNBG 9661 8000 1950 03

    Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия, както и плащания за авансови вноски за временна солидарна отговорност по регламент 2022/1854: BG61 BNBG 9661 8000 1950 02

    Хазартни такси:  BG51 BNBG9661 3100 1749 01

    Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е: BNBGBGSD

istock
istock

От НАП пък съветва своите клиенти преди да преведат глобите, наложени от орган на МВР, да проверят дали не е изтекъл срокът за доброволното има плащане. Защото когато срокът за доброволно плащане на глоби по фиш, наказателни постановления и/или електронен фиш, издаден след 22. 07. 2011 г., е изтекъл, те се предават за принудително събиране на компетентната ТД/офис на НАП. Това означава, че те вече трябва да се плащат по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания в НАП, а не по сметка на МВР.

По тази причина агенцията препоръчва на своите клиенти преди плащане да направят справка дали задължението е предадено за събиране в НАП. Справка може се направи онлайн с помощта на персонален идентификационен код или в офис на НАП по постоянен адрес на гражданите.

Бизнесът ще подава онлайн осигурителни деклацарии в НАП

Ако срокът за доброволно плащане по задължения за глоби, наложени от органите на МВР по Закона за движение по пътищата не е изтекъл, те могат да бъдат платени по следните сметки на МВР:

•             За нарушения на Закона за движението по пътищата:
                   
        За фиш и наказателно постановление:
                Сметката се администрира от Главна дирекция "Национална полиция"
                BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
                BIC код: UBBSBGSF
                Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.
 
          За електронен фиш серия "К":
                BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
                BIC код: BNBGBGSD

Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР).
Сметката е открита в БНБ.

БТА
БТА

•             За нарушения на Кодекса за застраховането:
             За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":
             BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40
             BIC код: UBBSBGSF
             Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg