На интернет страницата на Националното тол управление (НТУ) www.bgtoll.bg е публикувано заявлението за възстановяване на неоснователно платени такси, което шофьорите, платили повече от три нарушения годишно, трябва да подадат, за да получат парите си обратно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Според измененията в Закона за пътищата водачите няма да бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без платена такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира. Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни. 

Над 6 млн. лв. са отишли за безплатни винетки от началото на годината

Направените до момента разчети от НТУ показват, че ще са необходими около 5 млн. лв. за възстановяване на недължимо платените суми на шофьорите.

Друга промяна в Закона за пътищата е свързанa с корекцията на сгрешена винетка. Според измененията, когато при издаването на електронна винетка е допусната грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, се позволява корекция от съответните длъжностни лица. За да бъде извършена корекцията, е необходимо винетката да е все още валидна и да бъде подадено заявление за промяна на допусната техническа грешка по реда на чл. 10а, ал. 3б от ЗП от страна на собственика или ползвателя. 


Когато се установи, че в България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят трябва да представи доказателства за заплатената от него винетна такса. Заявлението за промяна на допусната техническа грешка може да бъде изтеглено от сайта www.bgtoll.bg.

Изтича валидността на около 340 000 годишни винетки през февруари

За извършени корекции след 10 февруари 2023 г. промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването й. Срокът на валидността й е до изтичането на срока на първоначално издадената. Според приетите законодателни промени след извършена корекция след 10 февруари при сгрешена винетка на собственика, на вписания ползвател и на водача на ППС не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка. Също така не се образува административно-наказателно производство, а образуваните се прекратяват. Ако искането бъде удовлетворено и корекцията бъде извършена, платената компенсаторна такса подлежи на възстановяване. За да бъде възстановена собственикът или ползвателят трябва да подаде заявление за възстановяване на неоснователно заплатени такси. Срокът, предвиден в Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни. 

В случаите на сгрешена винетка не се възстановяват глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления или електронни фишове, както и компенсаторни такси, когато е направен отказ за корекция.

В началото на февруари Народното събрание одобри общ законопроект за промени в Закона за пътищата, който предвижда максимум три да са наказанията за пътуване без електронна винетка в рамките на една календарна година. Разпоредбите, предвиждащи налагането на лимит на глобите, влизат в сила със задна дата от 1 януари 2019 г. Съгласно действащите разпоредби на Закона за движение по пътищата глобата за движение без винетка е 300 лева. До приемането на измененията се стигна след протест на жители на село Пролеша, които се жалваха от натрупани глоби за неплатени винетки.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg