1755 моторни превозни средства са стикирани на територията на Столичната община, които отговарят на критериите за излязло от употреба МПС, отчитат от Столичния инспекторат за първите три месеца на 2024 година.
 
За тези автомобили тече 3-месечен предупредителен срок, в който собствениците трябва да предприемат действия по преместването или да ги предадат за рециклиране.
 
След този период се пристъпва към принудително репатриране, което се извършва на площадки за разкомплектоване.
 

Голям дял от установените коли не са със софийска регистрация, което обаче не е предпоставка за забавяне на процедурата. Тя се прилага по един и същи начин за всички установени излезли от употреба автомобили, независимо от регистрацията.

Колко е абонаментът за паркиране в зелена зона

Принудително преместените коли на площадки за разкомплектоване през същия отчетен период са 160.
 

istock
istock

Най-голям брой стикирани и преместени негодни за употреба коли са в районите : „Люлин“, „Красно село“, Младост“, „Изгрев“, „Искър“, „Слатина“и „Илинден“. 
 
Изоставени на обществени места, колите често пречат на комуналните дейности по чистота, свободното преминаване на пешеходци или стават обект на замърсяване, напомнят от Столичната община.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase