Министерство на транспорта предлага да се регламентират условията, при които учащи имат право на 75% намаление от цената на билета за влак, когато става въпрос за групови пътувания, организирани от учебното заведение. Това предвиждат промени в постановление на Министерски съвет, внесени за обществено обсъждане.

Според министерство на транспорта това ще стимулира учащите да използват по-екологичния железопътен транспорт вместо автомобилен. Съгласно чл. 5 от ПМС № 295 „учащите се редовно обучение имат право на пътуване с железопътен транспорт в страната със 75 на сто намаление от определената цена за превоз на пътници, когато извършват групови пътувания, организирани от учебното заведение.

Посочените постановления – ПМС № 169 от 1975 г. и ПМС № 27 от 1982 г., са отменени мълчаливо поради това, че са загубили значение, защото са регламентирали обществени отношения преди демократичните промени в Република България. Това е и причината Министерството на финансите да няма правно основание за предоставяне на средства от централния бюджет за групови пътувания на учащи с железопътен транспорт със 75% намаление, пише в мотивите към проекта.

За 2021 г. извършените групови пътувания на учащи, включително и на придружителите им, пътуващи със 75% намаление, са общо 12 343 броя, което е 1,39% от дела на пътуващите с 50% намаление учащи от всички категории училища и висши училища в страната с редовно целогодишно дневно обучение, които са 889 867 броя учащи за годината.

За 2022 г. извършените групови пътувания на учащи, включително и на придружителите им, ползващи 75% намаление, са общо 31 359 броя, което е 1,59% от дела на пътуващите с 50% намаление учащи от всички категории училища и ВУЗ в страната с редовно целогодишно дневно обучение, които са 1 973 040 броя учащи за годината.

Какви намаления има за ученици и студенти при пътуване с влак

От направения анализ е видно, че процентът на извършените групови пътувания за учащи и придружителите им, ползващи 75% намаление, за 2021 г. и 2022 г. е сравнително малък в сравнение с пътуващите с 50% намаление учащи от всички категории училища и университети   в страната.

На следващо място с промените се предлага да се регламентират превозите на деца до навършване на 7 години. В момента „БДЖ – Пътнически превози“  извършва изцяло за своя сметка превоз на деца до навършване на 7 години, включително и при групови пътувания, организирани от детски градини. Настоящата уредба създава неравнопоставеност на превозите с железопътен транспорт в този сегмент, в сравнение с автомобилния транспорт, при който до навършване на 7 години децата пътуват безплатно.

istock
istock

Железопътният транспорт е най-екологичният и енергийно ефективен транспорт, поради което усилията на Министерството на транспорта и съобщенията са насочени към стимулиране на по-широко използване на железопътната услуга. Чрез компенсиране със средства от държавния бюджет на превоза с железопътен транспорт на деца до навършване на 7 години ще се стимулира използването на обществен транспорт от тях и ще се осигури възможност да се създадат навици у децата за използването му като първи избор за пътуване.

Промяната ще допринесе за увеличение на пътуванията с железопътен транспорт, увеличен интерес към по-екологичния железопътен транспорт и увеличени приходи за железопътния превозвач, които да бъдат използвани за подобряване на условията за пътуване, пише в мотивите към проекта.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg