ПИК е 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код, издаван от Националния осигурителен институт (НОИ).

С него лицата могат чрез рубриката “Е-услуги” на интернет страницата на института (www.nssi.bg) да ползват редица електронни услуги, които са свързани с достъп до лични данни.

Достъпът до е-услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК и ЕГН/ЛНЧ. За лица, които нямат ЕГН/ЛНЧ, се въвежда служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите (НАП).

Издаваният от НАП 12-цифрен ПИК на този етап може да се ползва за достъп само до определени услуги, предоставяни от НОИ.

ПИК се издава на момента в териториалните поделения на НОИ и всички техни регионални офиси. Активирането му става в рамките на деня, следващ деня на неговото издаване. Услугата е безплатна.

istock
istock

Можете да го получите лично или чрез упълномощено лице във всяко едно териториално поделение на НОИ в страната. Личното получаване става само срещу лична карта, без да  попълвате заявление.

Ако упълномощено лице получава вашия ПИК, трябва да представи нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ.

Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват. Издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата, предупреждават от НОИ.

Как да поискате неполучена пенсия

По интернет може да следите осигурителния си статус и дали работодателят ви начислява дължимите осигуровки. Ако ви предстои пенсиониране, може да проверите натрупания осигурителен стаж и доход, а също така да изчислите прогнозния размер на пенсията си.

В случай че сте останали без работа, ако сте в отпуск по майчинство или по болест, чрез своя ПИК можете да следите дали ви е отпуснато обезщетение и дали същото е изплатено.

Лицата, които са в отпуск по болест или бременност и раждане, имат възможност да проследяват постъпилите данни за издадени болнични листове и кои документи за тяхното изплащане са вече налични в НОИ.

istock
istock

За какво може да ползвате своя ПИК:

Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;

Справка за статус на социално осигуряване от 1997 г. насам;

Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;

Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.;

Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;

Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО;

Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им;

Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО;

Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;

Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица;

Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;

Справка за издадени пенсионни разпореждания.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg