Собствениците на автомобили да получават смс или съобщения по пощата за изтичащи полици за задължителната застраховка „Гражданска отговорност” шофьорска книжка и годишен технически преглед на колата, предвиждат промени в Закона за движението по пътищата, внесени от „Продължаваме промяната – Демократична България".

Те ще могат да регистрират колата си изцяло електронно, като така ще могат да платят и екотаксата за нея. В момента регистрацията на автомобила изисква чакане на опашки, губене на време от страна на гражданите и създава корупционен риск, посочват депутатите, вносители на промените. По този начин МВР ще приема заявленията и съответните такси и ще има възможност да изготвя регистрационните табели и да определя час за явяване на собственика или упълномощено от него лице на място за проверка и получаване, или дори изпращане чрез куриер.
 
Според друга промяна се предвижда да отпаднат всички стикери, които се лепят на предното стъкло на автомобила и те да бъдат заменени с автоматизирани справки в централизирани регистри. Предвижда се и възможност нарушителите на пътя да плащат глобите си онлайн, без преди това да се налага те да бъдат връчвани присъствено.

Въвежда се и задължение на КАТ да спира на пътя  и да връчва електронни фишове и наказателни постановления на водачи, които имат повече от 5 невръчени такива. Законът предвижда задължително да се публикуват данни за извършените нарушения на пътя и съответно съставените актове, фишове и електронни фишове и наказателни постановления. Въвежда се и правото на служебен електронен достъп на държавни органи и други лица, които обработват тези данни по закон, до данните за нарушенията на водачите.

Без технически преглед, ако имате неплатени глоби

Предлага се шофьорската книжка да се отнема при натрупване на невръчени електронни фишове. Сега тя се отнема при системни нарушения на ограниченията за скорост, напомнят в мотивите си от коалицията.

istock
istock

Предвижда се фирмите, които имат много автомобили, да могат едновременно да отичат и плащат множество глоби. Така например с един банков превод могат да бъдат платени 10 глоби, като след това плащането да бъде регистрирано за тези глоби чрез програмни интерфейси на МВР или чрез извикване на конкретен адрес посочен в основанието за плащане. Уведомленията за излязъл фиш ще се изпращат незабавно,  а не както сега е предвидено това да става до три дни. За целта ще има обмен на информация по телефон и мейл между МВР, Министерство на електронното управление, НАП и АПИ.

Вменява се задължение МВР да предоставя информация на шофьорите за контролните им точки след отпадането на синия талон на колата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase