Една от забележителните характеристики на бързите кредити е бързината, с която се отпуска сумата по кредита. Заемодателите обикновено изискват минимална документация, когато става въпрос за бързи кредити. 

Максимално опростената процедура позволява на кредиторите да отпускат тези заеми в рамките на няколко часа. Има и компании, които обещават отпускане на бърз кредит в рамките на няколко минути дори на нови клиенти и това наистина е впечатляващо.

Голяма част от доставчиците на бързи кредити предлагат на клиентите си застрахователно покритие срещу заетата сума. В случай, че нещо се случи с клиента по време на срока на заема, тази застраховка ще помогне на тези компании да си възстановят дължимите суми.

Кандидатстването за онлайн кредит МикроКредит например е максимално улеснено и опростено.

Процесът на кандидатстване за бърз кредит е много опростен

Първо трябва да предоставите личните си данни, данни за местоработата си, данни за предишни кредити и данни за доходите си. Само някои кредитори изискват допълнително и подкрепящи документи за тази информация.

Заемодателят проверява предоставената информация, както и придружаващите я документи, ако са поискани такива. Този процес обикновено е бърз и не влияе на скоростта на отпускане на заема в повечето компании.

iStock/Getty Images

В случай, че отговаряте на заложените минимални критерии за допустимост, заемодателят ще ви отпусне сумата на заема незабавно. След като сумата на заема бъде преведена по банковата ви сметка, можете да я използвате за каквото пожелаете.

Преди да кандидатствате за заем обаче, трябва да направите известно проучване на различните видове продукти, които се предлагат на пазара. Това ще ви помогне да добиете представа за лихвените проценти, както и за всички такси съпътстващи кредита. Чрез внимателно проучване можете да изберете подходящия продукт, който отговаря на вашите очаквания и най-важното, продуктът, който отговаря на вашите възможности.

Повечето компании предлагат бързи кредити за отговарящи на условията лица над определена възраст. Въпреки това изискването за възраст вероятно ще се различава значително в различните компании, като възрастта би могла да повлияе за определяне на сумата на кредита или неговия срок. 

В някои случаи, кандидатът трябва да е нает по време на кандидатстването за заем. Някои заемодатели предоставят заеми само на лица, които са били наети на работа за определен период от време. Лица с постоянни трудови договори, получават по-лесно бързи кредити, защото рискът при тях е минимален. 

Повечето заемодатели са определили и критерии за доходите на физическите лица, за да могат да получат бърз кредит. В повечето случаи месечният доход на кандидата, трябва да е по-висок от определения от компаниите праг. По време на процеса на кандидатстване, някои компании изискват от лицата, които кандидатстват, да предоставят последните си фишове за заплата, за да докажат декларираните пред тях доходи.

Предимство при отпускане на бърз кредит е и добрата кредитна история на лицето, което кандидатства. Историята на погасяване на предишни кредити на кандидата трябва да е добра. Ако кандидатът не е изплащал кредитите си преди, ще му бъде трудно да се класира за бърз кредит.

През последните години практиката на  компании отпускащи бързи кредити е да изискват от клиентите си само документ за самоличност. Така на практика, само срещу лична карта, можете да получите бърз кредит, който да покрие неотложни и ненадейно възникнали нужди. 

Има някои неща обаче, които трябва да имате предвид, преди да вземете бърз кредит. Бързите кредити са свързани с много предимства, но въпреки това, те също така идват с няколко ограничения и рискове. Преди да кандидатствате за бърз кредит, трябва да вземете предвид следните неща:

- Лихвените проценти за бързи кредити обикновенно са много по-високи от тези за други традиционни кредити. Въпреки, че тези заеми са бързи и лесни за получаване, трябва да имате предвид, че за тях следва да отделите много пари за лихви и такси;

- Уверете се, че получавате кредит от кредитор, който има добра репутация в обслужването. Възможно е на пазара да действат съмнителни, несертифицирани кредитори. Уверете се, че няма да попаднете на измамници;

- Внимавайте за всякакви скрити такси, свързани с тези заеми. Прочетете внимателно документа за отпускане на бърз кредит и се допитайте до компанията, която го отпуска за таксите и комисионите, свързани с получаването на заема;

- Бъдете сигурни, че сумата е в рамките на вашите възможности за погасяване. Ако не изплатите тези заеми, таксите за просрочие и другите такси са значително по-високи от тези по другите конвенционални заеми. Трябва да се уверите, че няма да попаднете в дългов капан, от който е трудно да се измъкнете.