Глобата при паркиране на място за инвалид да бъде значително увеличена. Това предвиждат обсъжданите от правителството проектопромени в Закона за движение по пътищата. Санкцията за нарушителите ще е 500 лева.

В момента глобата е различна за различните общини, за София тя е пет пъти по-ниска  - 100 лева.

Разрешителното, с което хората с увреждания имат право да ползват тези паркоместа, вече ще важи за цялата страна, а не само за територията на общината, която е издала документа. 

Предлаганите промени трябва да бъдат одобрени и от парламента.