Агентите с кочани за полици по ГО на автомобилистите ще останат в историята, става ясно от публикувания днес текст на новата наредба на КФН прие на първо четене.

При влизане в сила на регламента, такава застраховка ще може да се сключи само при застраховател или брокер, чиято информационна система може да прочете електронно данните от талона на автомобила, след което генерира, издаде и отчете сключената полица.

В момента върви среща за обсъждане на предложения текст с представители на бранша, научи Insurance.bg.

Със системи за електронни полици в момента разполагат застрахователите и по-големите брокери. За да продължат да правят застраховката, в такива информационни системи ще трябва да инвестират и най-малките брокери.

Обикалянето с кочани и сключването на застраховки по кафенета ще бъде преустановено. Чисто технологично мобилно застраховане от агент ще е възможно само, ако той разполага със скенер, лаптоп, връзка с информационната система на застрахователя и/или софтуер в момента на самото сключване на полицата. При генерирането й ще трябва да се извършва проверка на входните данни. Начина на генериране на номера тепърва ще бъде определен от управителния съвет на ГФ.

Сключените договори ще се отчитат в информационния център на Гаранционния фонд и КФН в срок до 24 часа от сключването, а корекции по него могат да се извършват до 48 часа. Изискванията обхващат също гранична застраховка и сертификатите „Зелена карта”. При празни полета, грешни или неточни данни полицата ще остава неотчетена.

Всички формати и образци, необходими за генерирането на информацията ще бъдат утвърдени от управителния съвет на ГФ.

Мерките са във връзка с падналият под 80% обхват на задължителната застраховка. Системата ще осигури пълна и актуална информация за застрахованите МПС, а КАТ ще може да глобява следи и глобява нередовните автомобилисти.